در حال نمایش 10 نتیجه

خازن 10 میکرو فاراد 63 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری

1,200 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 63 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری خازنی همه کاره و برای

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری

750 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری خازنی همه کاره و برای

خازن 2200 میکرو فاراد 35 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری

15,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 35 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری خازنی همه کاره و برای

خازن 120 میکرو 16 ولت الکترولیتی النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری

900 تومان
خازن 120 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری . خازنی همه کاره

خازن 330 میکرو فاراد 63 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری

7,500 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 63 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین و مینیاتوری خازنی همه کاره و برای

خازن 180 میکرو 10 ولت الکترولیتی النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین

800 تومان
خازن 180 میکرو 10 ولت الکترولیتی النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین . خازنی همه کاره و برای تمامی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد 100 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین

2,700 تومان
خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد 100 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین. خازنی با امپدانس بسیار پایین با

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 63 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین

700 تومان
خازنهای RJB با درجه استاندارد بالا ، امپدانس پایین ، ضریب اطمینان بالا ، نشتی خیلی کم و ... مناسب طراحیهای صوتی ، صنعتی ، رباتیک و مدارهایی که کیفیت و حساسیت مورد نیاز است کاربرد بیشتری دارد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 100 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین

1,100 تومان
خازنهای RJB با درجه استاندارد بالا ، امپدانس پایین ، ضریب اطمینان بالا ، نشتی خیلی کم و ... مناسب طراحیهای صوتی ، صنعتی ، رباتیک و مدارهایی که کیفیت و حساسیت مورد نیاز است کاربرد بیشتری دارد

خازن ژاپنی 220 میکرو فاراد 50 ولت النا سری RJB با امپدانس بسیار پایین

1,500 تومان
خازنهای RJB با درجه استاندارد بالا ، امپدانس پایین ، ضریب اطمینان بالا ، نشتی خیلی کم و ... مناسب طراحیهای صوتی ، صنعتی ، رباتیک و مدارهایی که کیفیت و حساسیت مورد نیاز است کاربرد بیشتری دارد