در حال نمایش 9 نتیجه

خازن 2700 میکرو فاراد 25 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین

15,000 تومان
خازن 2700 میکرو فاراد 25 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین خازنهای امپدانس پایین سری RJF

خازن 330 میکرو فاراد 25 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین

2,500 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 25 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین. خازنهای امپدانس پایین سری RJF

خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین

1,400 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین . خازن گرید صوتی سری RJF

خازن 1200 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین

5,500 تومان
خازن 1200 میکرو فاراد 16 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین . خازن گرید صوتی سری RJF

خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین

4,500 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت الکترولیتی النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین . خازن گرید صوتی سری RJF

خازن الکترولیت 1500 میکرو فاراد 16 ولت النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین

3,300 تومان
خازن الکترولیت 1500 میکرو فاراد 16 ولت النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیار پایین . خازن گرید صوتی سری RJF

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد 16 ولت النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیارپایین

1,000 تومان
خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد 16 ولت النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیارپایین . خازن گرید صوتی سری RJF النا

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد 35 ولت النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیارپایین

9,000 تومان
خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد 35 ولت النا ژاپن سری RJF با امپدانس بسیارپایین . خازن گرید صوتی سری RJF النا

خازن الکترولیتی گرید صوتی 47 میکرو فاراد 25 ولت سری RJF با امپدانس بسیار پایین

850 تومان
خازن الکترولیتی گرید صوتی 47 میکرو فاراد 25 ولت سری RJF خازنی با درجه استاندارد بالاست .