در حال نمایش 4 نتیجه

خازن 1800 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین

10,000 تومان
خازن 1800 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین خازن های با کیفیت سری

خازن 820 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین

4,000 تومان
خازن 820 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین . خازن های با کیفیت

خازن 1800 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین

6,500 تومان
خازن 1800 میکرو فاراد 16 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین . خازن گرید صوتی سری RJF

خازن 68 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین

1,350 تومان
خازن 68 میکرو فاراد 35 ولت ELNA ژاپن سری RJG با امپدانس فوق العاده پایین . خازن گرید صوتی سری RJF