نمایش 1–12 از 39 نتیجه

خازن 220 میکرو فاراد 100 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

17,000 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 100 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین خازنهای سری RJH النا ، خازنهایی

خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH با دمای کار 125 درجه و LOW ESR

9,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH با دمای کار 125 درجه و LOW ESR   خازنهای سری

خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

2,500 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین خازنهای سری RJH النا ، خازنهایی

خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

2,500 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین خازنهای سری RJH النا ، خازنهایی

خازن 1800 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH و RJJ با امپدانس فوق العاده پایین

5,500 تومان
خازن 1800 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH و RJJ با امپدانس فوق العاده پایین خازن 560 میکرو فاراد

خازن 560 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RJH و RJJ با امپدانس فوق العاده پایین

6,000 تومان
خازن 560 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RJH و RJJ با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH

خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری RJH و RJJ با امپدانس فوق العاده پایین

1,800 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH النا ،

خازن 120 میکرو فاراد 25 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

1,550 تومان
خازن 120 میکرو فاراد 25 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH النا ،

خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

4,500 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH النا ،

خازن 470 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

7,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH النا ،

خازن 5600 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

10,500 تومان
خازن 5600 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH النا ،

خازن 330 میکرو فاراد 100 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین

19,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 100 ولت ELNA سری RJH با امپدانس فوق العاده پایین . خازنهای سری RJH النا ،