در حال نمایش 3 نتیجه

خازن 2200 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RKA دمای کار 130+ درجه و long life

18,000 تومان
خازن 2200 میکرو فاراد 10 ولت ELNA سری RKA دمای کار 130+ درجه و long life . خازنی خاص و

خازن 100 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری RKA دمای کار 130+ درجه و long life

15,000 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 50 ولت ELNA سری RKA دمای کار 130+ درجه و long life . خازنی خاص و

خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RKA دمای کار 130+ درجه و long life

15,000 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 35 ولت ELNA سری RKA دمای کار 130+ درجه و long life . خازنی خاص و