در حال نمایش 2 نتیجه

خازن آدیو 100 میکرو فاراد 10 ولت elna ژاپن سری RLB(RB(LL)) با امپدانس بسیار پایین

1,000 تومان
خازن آدیو 100 میکرو فاراد 10 ولت elna ژاپن سری RLB(RB(LL)) با امپدانس بسیار پایین . مشخصه اصلی خازنهای النا

خازن آدیو 10 میکرو فاراد 35 ولت elna ژاپن سری RLB(RB(LL)) با امپدانس بسیار پایین

250 تومان
خازن آدیو 10 میکرو فاراد 35 ولت elna ژاپن سری RLB(RB(LL)) با امپدانس بسیار پایین . مشخصه اصلی خازنهای النا