نمایش 1–12 از 23 نتیجه

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

170,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 22 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

40,000 تومان
خازن های گرید 22 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine

150,000 تومان
خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری ROA cerafine خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

210,000 تومان

دی الکتریکی خاص از جنس سرامیک و میکا با ثبات بی نظیر و تنالیته ای گرم

خازن های گرید 47 میکرو فاراد 6.3 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

4,000 تومان

دی الکتریکی خاص از جنس سرامیک و میکا با ثبات بی نظیر و تنالیته ای گرم

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 10 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine

25,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 25 ولت ELNA ادیو سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید النا 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine

9,000 تومان
خازن های گرید النا 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید النا 22 میکرو فاراد 16 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine

8,500 تومان
خازن های گرید النا 22 میکرو فاراد 16 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن های گرید النا 10 میکرو فاراد 100 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine

35,000 تومان
خازن های گرید النا 10 میکرو فاراد 100 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن cerafine النا 47 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی با پایه هایی از روکش طلا

55,000 تومان
خازن cerafine النا 47 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی با پایه هایی از روکش طلا . خازن های

خازن های گرید النا 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine

30,000 تومان
خازن های گرید النا 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت صوتی سری کرافین ROA cerafine . خازن های فای و لذت

خازن cerafine النا 47 میکرو فاراد 6.3 ولت های گرید صوتی با پایه هایی از روکش طلا

10,000 تومان
خازن cerafine النا 47 میکرو فاراد 6.3 ولت های گرید صوتی با پایه هایی از روکش طلا . خازن های