در حال نمایش 8 نتیجه

خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 42 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

145,000 تومان
خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 42 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

20,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

125,000 تومان
خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 63 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

175,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 63 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 470 میکرو فاراد 16 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB مینیاتوری

35,000 تومان

  خازن های گرید 470 میکرو فاراد 16 ولت صوتی النا سری ROB  یا به اصطلاح TONEREX جزو محصولات های گرید صوتی رده اول النا محسوب میشود .

خازن های گرید 470 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

31,000 تومان
خازن های گرید 470 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 35 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

25,000 تومان

 خازن های گرید 100 میکرو فاراد 35 ولت سری ROB  یا به اصطلاح TONEREX جزو محصولات های گرید صوتی رده اول النا محسوب میشود .

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

17,500 تومان

 خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 16 ولت سری ROB  یا به اصطلاح TONEREX جزو محصولات های گرید صوتی رده اول النا محسوب میشود .