در حال نمایش 11 نتیجه

خازن تاپ گرید 2200 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

45,000 تومان
خازن تاپ گرید 2200 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن های گرید 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

2,000 تومان
خازن های گرید 4.7 میکرو فاراد 25 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن های گرید 10 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

3,500 تومان
خازن های گرید 10 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . ELNA STARGET 10UF 35V FOR AUDIO

خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

120,000 تومان
خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

11,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

45,000 تومان
خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 10000 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

325,000 تومان
خازن های گرید 10000 میکرو فاراد 35 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 47 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

3,500 تومان
استفاده از کاغذ الکترولیتی کامپوزیتی مخصوص برای کاهش اعوجاج !

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

6,000 تومان
خازن های گرید 100 میکرو فاراد 16 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن HI-FI های فای و لذت

خازن های گرید 47 میکرو فاراد 10 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

1,000 تومان
خازن های گرید 47 میکرو فاراد 10 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 71 ولت ELNA KENWOOD سری TONEREX LAO

450,000 تومان
خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 71 ولت ELNA KENWOOD سری TONEREX LAO . خازنی حرفه ای برای منابع تغذیه و