نمایش 1–12 از 42 نتیجه

خازن سیلمیک النا 4.7 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC )

200,000 تومان
خازن سیلمیک النا 4.7 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC ) خازن سیلمیک النا و لذت

خازن بی پلار های گرید صوتی 2.2 میکرو فاراد 50 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC

35,000 تومان
خازن بی پلار های گرید صوتی 2.2 میکرو فاراد 50 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC. خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 10 میکرو فاراد 63 ولت GOLD های گرید صوتی ROS (SILMIC)

125,000 تومان
خازن سیلمیک النا 10 میکرو فاراد 63 ولت GOLD های گرید صوتی ROS (SILMIC) . خازن سیلمیک النا و لذت

خازن سیلمیک النا 1500 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

125,000 تومان

استفاده از تارهای ابریشمی خالص در دی الکتریک این خازن نوید گر صدایی رویایی در طیف وسیعی از گرمی در سرتاسر پخش موسیقیاییست .

خازن سیلمیک النا 47 میکرو فاراد 25 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

16,000 تومان

استفاده از تارهای ابریشمی خالص در دی الکتریک این خازن نوید گر صدایی رویایی در طیف وسیعی از گرمی در سرتاسر پخش موسیقیاییست .

خازن سیلمیک النا 100 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

30,000 تومان
خازن سیلمیک النا 100 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) . خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 6.8 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC )

250,000 تومان
خازن سیلمیک النا 6.8 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC ) . خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 10 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

35,000 تومان
خازن سیلمیک النا 10 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) خازن سیلمیک النا و لذت

خازن بی پلار های گرید صوتی 22 میکرو فاراد 50 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC

145,000 تومان
خازن بی پلار های گرید صوتی 22 میکرو فاراد 50 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC . خازن سیلمیک النا

خازن سیلمیک النا 3.3 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

15,000 تومان
خازن سیلمیک النا 3.3 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) . خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 47 میکرو فاراد 10 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

2,500 تومان
خازن سیلمیک النا 47 میکرو فاراد 10 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) . خازن سیلمیک النا و