در حال نمایش 2 نتیجه

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت ELNA نوع SMD با ابعاد کوچک سری RVL دمای کار 105

1,200 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت ELNA نوع SMD با ابعاد کوچک سری RVL دمای کار 105 RVL از سری

خازن 10 میکرو فاراد 35 ولت ELNA نوع SMD با ابعاد کوچک سری RVL دمای کار 105

1,500 تومان
خازن 10 میکرو فاراد 35 ولت ELNA نوع SMD با ابعاد کوچک سری RVL دمای کار 105 RVL از سری