نمایش 1–12 از 23 نتیجه

خازن 33 میکرو فاراد 200 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با دمای کاری 130 درجه

18,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 200 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با دمای کاری 130 درجه سری RX30 روبیکون خازنی بسیار

خازن 1 میکرو فاراد 400 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با دمای کاری 130 درجه

12,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 400 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با دمای کاری 130 درجه سری RX30 روبیکون خازنی بسیار

خازن 130 درجه 470 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک

25,000 تومان
خازن 130 درجه 470 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک   این خازن ژاپنی روبیکون

خازن 1500 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمای 125 درجه

39,000 تومان
خازن 1500 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمای 125 درجه Rubycon خازنی برای تمام فصول

خازن 130 درجه 330 میکرو فاراد 50 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک

27,000 تومان
خازن 130 درجه 330 میکرو فاراد 50 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک   این خازن ژاپنی روبیکون

خازن 130 درجه 220 میکرو فاراد 100 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک

42,000 تومان
خازن 130 درجه 220 میکرو فاراد 100 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک این خازن ژاپنی روبیکون که

خازن 130 درجه 100 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک

9,000 تومان
خازن 130 درجه 100 میکرو فاراد 25 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک این خازن ژاپنی روبیکون که

خازن 130 درجه 100 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک

14,000 تومان
خازن 130 درجه 100 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با ابعاد کوچک این خازن ژاپنی روبیکون که

خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه

35,000 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه این خازن ژاپنی روبیکون که

خازن 330 میکرو فاراد 63 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه

33,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 63 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه . این خازن ژاپنی روبیکون

خازن 330 میکرو فاراد 10 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی 130 درجه

5,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 10 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی 130 درجه . Rubycon خازنی برای تمام

خازن 100 میکرو فاراد 63 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی 130 درجه

19,000 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 63 ولت ژاپنی Rubycon سری RX30 با رنج دمایی ۱۳۰ درجه . این خازن ژاپنی روبیکون