در حال نمایش 12 نتیجه

خازن جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

15,000 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس این سری خازنهای سانیو (

خازن 100 پیکو فاراد 200 ولت AVX KYOCERA آمریکا گرید نظامی NPO سری SA

3,000 تومان
خازن 100 پیکو فاراد 200 ولت AVX KYOCERA آمریکا گرید نظامی NPO سری SA . خازنی در رده نظامی .

خازن جامد 68 میکرو فاراد 10 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

8,000 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 10 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 68 میکرو فاراد 20 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

20,000 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 20 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 15 میکرو فاراد 20 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

6,000 تومان
خازن جامد 15 میکرو فاراد 20 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 220 میکرو فاراد 10 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

8,500 تومان
خازن جامد 220 میکرو فاراد 10 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

8,000 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

6,500 تومان
خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 470 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

82,000 تومان
خازن جامد 470 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 1000 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

125,000 تومان
خازن جامد 1000 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

115,000 تومان
خازن جامد 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس . این سری خازنهای سانیو

خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت AVX KYOCERA انگلیس گرید نظامی NPO سری SA

3,000 تومان
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت AVX KYOCERA انگلیس گرید نظامی NPO سری SA. خازنی در رده نظامی . پایداری