در حال نمایش 2 نتیجه

خازن های گرید صوتی 1800 میکرو فاراد 250 ولت SAE سری حرفه ای آمپلی فایر

320,000 تومان
خازن های گرید صوتی 1800 میکرو فاراد 250 ولت SAE سری حرفه ای آمپلی فایر . تاریخچه کمپانی صاحب نام

خازن های گرید صوتی 2200 میکرو فاراد 160 ولت SAE سری حرفه ای آمپلی فایر

280,000 تومان
خازن های گرید صوتی 2200 میکرو فاراد 160 ولت SAE سری حرفه ای آمپلی فایر . تاریخچه کمپانی صاحب نام