در حال نمایش 8 نتیجه

خازن 15000 میکرو فاراد 250 ولت Elite تایوان مناسب اینورتر و منابع تغذیه های ریپل

2,500,000 تومان
خازن 15000 میکرو فاراد 250 ولت Elite تایوان مناسب اینورتر و منابع تغذیه های ریپل سری SC شرکت Elite خازنی

خازن جامد 15 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

6,000 تومان
خازن جامد 15 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC . این سری خازنهای سانیو دارای امپدانس

خازن جامد های فای 2.2 میکرو فاراد 16 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

3,000 تومان
خازن جامد های فای 2.2 میکرو فاراد 16 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC. این سری خازنهای سانیو دارای

خازن جامد های فای 22 میکرو فاراد 16 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

5,500 تومان
خازن جامد های فای 22 میکرو فاراد 16 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 10 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

5,000 تومان
خازن جامد های فای 10 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 10 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

4,000 تومان
خازن جامد های فای 10 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 22 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

8,000 تومان
خازن جامد های فای 22 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 1.5 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC

1,500 تومان
خازن جامد های فای 1.5 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SC . این سری خازنهای سانیو