نمایش 1–12 از 22 نتیجه

خازن پلیمری جامد 2700 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

35,000 تومان
خازن پلیمری جامد 2700 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد آلومینیومی

خازن پلیمری 560 میکرو فاراد 4 ولت جامد PNASONIC/SANYO OS-CON ژاپن SEPC

5,000 تومان
خازن پلیمری 560 میکرو فاراد 4 ولت جامد PNASONIC/SANYO OS-CON ژاپن SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد آلومینیومی

خازن پلیمری 270 میکرو فاراد 16 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

7,000 تومان
خازن پلیمری 270 میکرو فاراد 16 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت نوع SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

4,500 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت نوع SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

6,000 تومان
خازن جامد 820 میکرو فاراد 2.5 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

12,500 تومان
خازن جامد 1500 میکرو فاراد 6.3 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن پلیمر جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

7,000 تومان
خازن پلیمر جامد 270 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمری 470 میکرو فاراد 6.3 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

4,500 تومان
bnخازن پلیمری 470 میکرو فاراد 6.3 ولت نوع جامد SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

6,500 تومان
خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمر جامد 100 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

2,500 تومان
خازن پلیمر جامد 100 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

4,000 تومان
خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمر جامد 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

4,500 تومان
خازن پلیمر جامد 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد