در حال نمایش 5 نتیجه

خازن جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125

14,000 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125 Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEQP دمای کاری 125

6,000 تومان
خازن جامد 150 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEQP دمای کاری 125 . Motherboard Capacitor OS-CON یک

خازن جامد 330 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125

10,500 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 16 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125 . Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن

خازن جامد 270 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEQP دمای کاری 125

8,500 تومان
خازن جامد 270 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEQP دمای کاری 125 . Motherboard Capacitor OS-CON یک

خازن جامد 820 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125

11,000 تومان
خازن جامد 820 میکرو فاراد 6.3 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEQP دمای کاری 125 . Motherboard Capacitor OS-CON یک