در حال نمایش 4 نتیجه

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت سیلمیک ELNA های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

8,000 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت سیلمیک ELNA های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) . خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 1000 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

275,000 تومان
خازن سیلمیک النا 1000 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) . خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 47 میکرو فاراد 10 ولت ، های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

3,000 تومان

از عوامل وضوح بسیار بالای صدای این خازن بخاطر استفاده از تارهای ابریشم بعنوان دی الکتریک در آن است .

خازن سیلمیک النا 220 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

75,000 تومان

از عوامل وضوح بسیار بالای صدای این خازن بخاطر استفاده از تارهای ابریشم بعنوان دی الکتریک در آن است .