نمایش 1–12 از 50 نتیجه

خازن سیلمیک 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMIC II

35,000 تومان
خازن سیلمیک 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMIC II خازن سیلمیک النا و لذت

خازن سیلمیک النا 4.7 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC )

200,000 تومان
خازن سیلمیک النا 4.7 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC ) خازن سیلمیک النا و لذت

خازن سیلمیک 47 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII

45,000 تومان
خازن سیلمیک 47 میکرو فاراد 63 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII خازن سیلمیک النا و لذت موسیقی

خازن سیلمیک 330 میکرو فاراد 35 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII

95,000 تومان
خازن سیلمیک 330 میکرو فاراد 35 ولت های گرید صوتی النا ژاپن RFS SILMICII خازن سیلمیک النا و لذت موسیقی

خازن بی پلار های گرید صوتی 2.2 میکرو فاراد 50 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC

35,000 تومان
خازن بی پلار های گرید صوتی 2.2 میکرو فاراد 50 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC. خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 10 میکرو فاراد 63 ولت GOLD های گرید صوتی ROS (SILMIC)

125,000 تومان
خازن سیلمیک النا 10 میکرو فاراد 63 ولت GOLD های گرید صوتی ROS (SILMIC) . خازن سیلمیک النا و لذت

خازن بی پلار های گرید صوتی 10 میکرو فاراد 16 ولت النا ژاپن سری RBS SILMIC

75,000 تومان

استفاده از تارهای ابریشمی خالص در دی الکتریک این خازن نوید گر صدایی رویایی در طیف وسیعی از گرمی در سرتاسر پخش موسیقیاییست .

خازن سیلمیک النا 1500 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

125,000 تومان

استفاده از تارهای ابریشمی خالص در دی الکتریک این خازن نوید گر صدایی رویایی در طیف وسیعی از گرمی در سرتاسر پخش موسیقیاییست .

خازن سیلمیک النا 47 میکرو فاراد 25 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

16,000 تومان

استفاده از تارهای ابریشمی خالص در دی الکتریک این خازن نوید گر صدایی رویایی در طیف وسیعی از گرمی در سرتاسر پخش موسیقیاییست .

خازن سیلمیک النا 100 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII )

30,000 تومان
خازن سیلمیک النا 100 میکرو فاراد 16 ولت های گرید صوتی RFS ( SILMICII ) . خازن سیلمیک النا و

خازن سیلمیک النا 6.8 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC )

250,000 تومان
خازن سیلمیک النا 6.8 میکرو فاراد 50 ولت های گرید صوتی ROS ( SILMIC ) . خازن سیلمیک النا و