نمایش 1–12 از 20 نتیجه

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 350 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

90,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 350 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

100,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 1000 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

30,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 1000 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 10 نانو فاراد 500 ولت SANGAMO آمریکا با پایداری فوق العاده بالا

250,000 تومان
خازن سیلور میکا 10 نانو فاراد 500 ولت SANGAMO آمریکا با پایداری فوق العاده بالا سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

27,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 82 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 82 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 25 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

17,000 تومان
خازن سیلور میکا 25 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 500 ولت SOSHIN ژاپن با پایداری فوق العاده بالا

28,000 تومان
خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 500 ولت SOSHIN ژاپن با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 510 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

55,000 تومان
خازن سیلور میکا 510 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

23,000 تومان
خازن سیلور میکا 56 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 120 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

30,000 تومان
خازن سیلور میکا 120 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با