در حال نمایش 8 نتیجه

خازن سیلور میکا 470 نانو فاراد 600 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

750,000 تومان
خازن سیلور میکا 470 نانو فاراد 600 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 47 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

20,000 تومان
خازن سیلور میکا 47 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 350 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

90,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 350 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

100,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 500 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

45,000 تومان
خازن سیلور میکا 500 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 220 نانو فاراد 400 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

450,000 تومان
خازن سیلور میکا 220 نانو فاراد 400 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با