در حال نمایش 5 نتیجه

خازن سیلور میکا 8.2 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

27,000 تومان
خازن سیلور میکا 8.2 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا. سیلور میکا خازنهایی با ثبات

خازن سیلور میکا 47 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

20,000 تومان
خازن سیلور میکا 47 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا

100,000 تومان
خازن سیلور میکا 1 نانو فاراد 2250 ولت ساخت انگلستان با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 25 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

17,000 تومان
خازن سیلور میکا 25 پیکو فاراد 500 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با

خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا

25,000 تومان
خازن سیلور میکا 100 پیکو فاراد 100 ولت Cornell Dublier با پایداری فوق العاده بالا . سیلور میکا خازنهایی با