نمایش 1–12 از 196 نتیجه

خازن جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس

15,000 تومان
خازن جامد 68 میکرو فاراد 16 ولت SANYO ژاپن سری SA های گرید های فرکانس این سری خازنهای سانیو (

خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه

22,000 تومان
خازن پلیمر جامد 150 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه SUNCON و ساخت اولین خازن پلیمر

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه

35,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 35 ولت SANYO/SUNCON ژاپن دمای کار 125 درجه. SUNCON و ساخت اولین خازن پلیمر

خازن پلیمری جامد 2700 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC

35,000 تومان
خازن پلیمری جامد 2700 میکرو فاراد 2.5 ولت SANYO OS-CON ژاپن سری SEPC Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد آلومینیومی

خازن جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125

14,000 تومان
خازن جامد 330 میکرو فاراد 10 ولت SANYO OS-CON سری SEQP دمای کاری 125 Motherboard Capacitor OS-CON یک خازن جامد

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 16 ولت nichicon ژاپن سری LF با Ultra-low ESR

12,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 16 ولت nichicon ژاپن سری LF با Ultra-low ESR سری LF از nichicon خازنی

خازن جامد 47 میکرو فاراد 35 ولت gemcon سری GPH با دمای کاری 125 درجه

8,000 تومان
خازن جامد 47 میکرو فاراد 35 ولت gemcon سری GPH با دمای کاری 125 درجه خازن سری GPH دارای ویژگیهایی

خازن جامد 100 میکرو فاراد 35 ولت gemcon سری GPH با دمای کاری 125 درجه

13,000 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 35 ولت gemcon سری GPH با دمای کاری 125 درجه خازن سری GPH دارای ویژگیهایی

خازن جامد 470 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن جامد 470 میکرو فاراد 25 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه محصول مشترک UNICON ژاپن و

خازن جامد 100 میکرو فاراد 25 ولت gemcon سری GPH با دمای کاری 125 درجه

10,000 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 25 ولت gemcon سری GPH با دمای کاری 125 درجه خازن سری GPH دارای ویژگیهایی

خازن جامد 220 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه

15,000 تومان
خازن جامد 220 میکرو فاراد 35 ولت UNICON ژاپن UPL با دمای کاری 125 درجه محصول مشترک UNICON ژاپن و

خازن جامد 12 میکرو فاراد 160 ولت gemcon سری GPL با دمای کاری 125 درجه

17,000 تومان
خازن جامد 12 میکرو فاراد 160 ولت gemcon سری GPL با دمای کاری 125 درجه خازن سری GPL دارای ویژگیهایی