نمایش 1–12 از 26 نتیجه

خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت الیاف طبیعی os-con ساخت sanyo سری SP

8,000 تومان
خازن جامد 100 میکرو فاراد 16 ولت الیاف طبیعی os-con ساخت sanyo سری SP . این سری خازنهای سانیو دارای

خازن جامد های فای 270 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

5,000 تومان
خازن جامد های فای 270 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 270 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

11,000 تومان
خازن جامد های فای 270 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 100 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

4,200 تومان
خازن جامد های فای 100 میکرو فاراد 4 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 470 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

22,000 تومان
خازن جامد های فای 470 میکرو فاراد 10 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 56 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

11,000 تومان
خازن جامد های فای 56 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 68 میکرو فاراد 6.3 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

3,500 تومان
خازن جامد های فای 68 میکرو فاراد 6.3 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 150 میکرو فاراد 6.3 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

4,000 تومان
خازن جامد های فای 150 میکرو فاراد 6.3 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 33 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

8,000 تومان
خازن جامد های فای 33 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 22 میکرو فاراد 20 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

5,500 تومان
خازن جامد های فای 22 میکرو فاراد 20 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 47 میکرو فاراد 20 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

7,000 تومان
خازن جامد های فای 47 میکرو فاراد 20 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو

خازن جامد های فای 6.8 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP

3,700 تومان
خازن جامد های فای 6.8 میکرو فاراد 25 ولت os-con ساخت sanyo ژاپن سری SP . این سری خازنهای سانیو