در حال نمایش 8 نتیجه

خازن های فای 130 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی

140,000 تومان
خازن های فای 130 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی . این محصول جدید nippon نیز همانند

خازن های فای 82 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی

90,000 تومان
خازن های فای 82 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی . این محصول جدید nippon نیز همانند

خازن های فای 110 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی

120,000 تومان
خازن های فای 110 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی . این محصول جدید nippon نیز همانند

خازن های فای 120 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی

130,000 تومان
خازن های فای 120 میکرو فاراد 570 ولت NIPPON ژاپن مناسب مدارات لامپی . این محصول جدید nippon نیز همانند

خازن های فای 110 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی

120,000 تومان
خازن های فای 110 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی . محصولی جدید و اختصاصی از Rubycon 

خازن های فای 120 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی

130,000 تومان
خازن های فای 120 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی . محصولی جدید و اختصاصی از Rubycon 

خازن های فای 150 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی

170,000 تومان
خازن های فای 150 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی . محصولی جدید و اختصاصی از Rubycon 

خازن های فای 220 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی

220,000 تومان
خازن های فای 220 میکرو فاراد 570 ولت Rubycon ژاپن مناسب مدارات لامپی . محصولی جدید و اختصاصی از Rubycon