در حال نمایش 4 نتیجه

خازن های فای نیچیکون 10 میکرو فاراد 16 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW

400 تومان
خازن های فای نیچیکون 10 میکرو فاراد 16 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW . nichicon sw 10uf 16v audio

خازن های فای نیچیکون 3.3 میکرو فاراد 50 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW

800 تومان
خازن های فای نیچیکون 3.3 میکرو فاراد 50 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW . 3.3uf 50v nichicon sw  ابعاد

خازن های فای نیچیکون 22 میکرو فاراد 25 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW

500 تومان
خازن های فای نیچیکون 22 میکرو فاراد 25 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW . 22uf 25v nichicon sw audio

خازن های فای نیچیکون 47 میکرو فاراد 6.3 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW

350 تومان
خازن های فای نیچیکون 47 میکرو فاراد 6.3 ولت گرید استاندارد صوتی سری SW . ابعاد خازن 4 در 7