در حال نمایش 3 نتیجه

خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 2 ولت Panasonic سری SX از نوع SP-CAP

70,000 تومان
خازن پلیمر جامد 330 میکرو فاراد 2 ولت Panasonic سری SX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای

خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 2 ولت Panasonic سری SX از نوع SP-CAP

110,000 تومان
خازن پلیمر جامد 560 میکرو فاراد 2 ولت Panasonic سری SX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای

خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 2 ولت Panasonic سری SX از نوع SP-CAP

55,000 تومان
خازن پلیمر جامد 220 میکرو فاراد 2 ولت Panasonic سری SX از نوع SP-CAP سری بسیار حرفه ای SP-CAP خازنهای