در حال نمایش 7 نتیجه

خازن تانتال 47 میکرو فاراد 35 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵

46,000 تومان
خازن تانتال 47 میکرو فاراد 35 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵ . سری TAP یک

خازن تانتال 47 میکرو فاراد 25 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵

25,000 تومان
خازن تانتال 47 میکرو فاراد 25 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵ . سری TAP یک

خازن تانتال 220 نانو فاراد 35 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵

5,500 تومان
خازن تانتال 220 نانو فاراد 35 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵ . سری TAP یک

خازن تانتال 100 میکرو فاراد 16 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵

40,000 تومان
خازن تانتال 100 میکرو فاراد 16 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری ۱۲۵ . سری TAP یک

خازن تانتال 10 میکرو فاراد 16 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری 125

5,500 تومان
خازن تانتال 10 میکرو فاراد 16 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری 125 . سری TAP یک

خازن تانتال 1 میکرو فاراد 16 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری 125

5,000 تومان
خازن تانتال 1 میکرو فاراد 16 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری 125 . سری TAP یک

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد 20 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری 125

7,200 تومان
خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد 20 ولت AVX آمریکا سری حرفه ای TAP دمای کاری 125 درجه سانتی گراد .