در حال نمایش 6 نتیجه

خازن 47 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا

4,500 تومان
خازن 47 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا. Thomson AVX LCC 47NF 63V MKT فاصله

خازن 330 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا

5,000 تومان
خازن 330 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا.   Thomson AVX LCC 330NF 63V MKT

خازن 10 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا

4,500 تومان
خازن 10 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا . Thomson AVX LCC 10NF 63V MKT

خازن 15 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا

4,500 تومان
خازن 15 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX آمریکا Thomson AVX LCC 15NF 63V MKT فاصله

خازن 100 نانو فاراد 250 ولت ac سری MKT کلاس X2ساخت Thomson AVX ایتالیا

9,500 تومان
خازن 100 نانو فاراد 250 ولت ac سری MKT کلاس X2ساخت Thomson AVX ایتالیا. دیتا شیت خازن 100 نانو فاراد

خازن 680 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX ایتالیا

5,500 تومان
خازن 680 نانو فاراد 63 ولت Polyester Film MKT ساخت Thomson AVX ایتالیا .   دیتا شیت قطعه : PDF