در حال نمایش 6 نتیجه

خازن اکسیال 15 میکرو فاراد 250 ولت آمریکایی ساخت Tecate سری پلی استر متالیزه

215,000 تومان
خازن اکسیال 15 میکرو فاراد 250 ولت آمریکایی ساخت Tecate سری پلی استر متالیزه . خازن اکسیال 15 میکرو فاراد

خازن کراس اور اکسیال 12 میکرو فاراد 200 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی

115,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 12 میکرو فاراد 200 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی . خازن کراس اور اکسیال

خازن کراس اور اکسیال 18 میکرو فاراد 250 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی

180,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 18 میکرو فاراد 250 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی . خازن کراس اور اکسیال

خازن کراس اور اکسیال 35 میکرو فاراد 100 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی

140,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 35 میکرو فاراد 100 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی . این خازن کراس اور

خازن کراس اور اکسیال 50 میکرو فاراد 100 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی

310,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 50 میکرو فاراد 100 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی . این خازن کراس اور

خازن کراس اور اکسیال 44 میکرو فاراد 250 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی

240,000 تومان
خازن کراس اور اکسیال 44 میکرو فاراد 250 ولت ساخت Tecate آمریکا با گرید صوتی . این خازن کراس اور