نمایش 1–12 از 16 نتیجه

خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 16 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

150,000 تومان
خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 16 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 50 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

250,000 تومان
خازن های گرید 4700 میکرو فاراد 50 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB خازن های فای و لذت موسیقی !

خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 42 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

145,000 تومان
خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 42 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 220 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

20,000 تومان
خازن های گرید 220 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

125,000 تومان
خازن های گرید 2200 میکرو فاراد 35 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 63 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

175,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 63 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 470 میکرو فاراد 16 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB مینیاتوری

35,000 تومان

  خازن های گرید 470 میکرو فاراد 16 ولت صوتی النا سری ROB  یا به اصطلاح TONEREX جزو محصولات های گرید صوتی رده اول النا محسوب میشود .

خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD)

150,000 تومان
خازن های گرید 1000 میکرو فاراد 50 ولت صوتی ELNA ژاپن سری STARGET(ROD) . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB مینیاتوری

32,000 تومان
خازن های گرید 100 میکرو فاراد 50 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB مینیاتوری . خازن های فای و لذت

خازن های گرید 10 میکرو فاراد 100 ولت صوتی النا سری TONEREXII ROB

10,000 تومان
خازن های گرید 10 میکرو فاراد 100 ولت صوتی النا سری TONEREXII ROB . خازن های فای و لذت موسیقی

خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 71 ولت ELNA KENWOOD سری TONEREX LAO

450,000 تومان
خازن آدیو 4700 میکرو فاراد 71 ولت ELNA KENWOOD سری TONEREX LAO . خازنی حرفه ای برای منابع تغذیه و

خازن های گرید 470 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB

31,000 تومان
خازن های گرید 470 میکرو فاراد 25 ولت صوتی النا سری TONEREX ROB . خازن های فای و لذت موسیقی