نمایش 1–12 از 43 نتیجه

خازن ادیو 33 میکرو فاراد 63 ولت TOWA ژاپن با ضریب نشت پایین

7,000 تومان
خازن ادیو 33 میکرو فاراد 63 ولت TOWA ژاپن با ضریب نشت پایین برندی با بیشینه ی طلایی و نوآوریها

خازن ادیو 22 میکرو فاراد 63 ولت TOWA ژاپن با ضریب نشت پایین و 110 درجه

12,000 تومان
خازن ادیو 22 میکرو فاراد 63 ولت TOWA ژاپن با ضریب نشت پایین و 110 درجه برندی با بیشینه ی

خازن های فای 470 میکرو فاراد 35 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم

90,000 تومان
خازن های فای 470 میکرو فاراد 35 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم خازن های فای 220

خازن های فای 33 میکرو فاراد 100 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم

25,000 تومان
خازن های فای 33 میکرو فاراد 100 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم مجموعه ارایه شده که

خازن های فای 680 میکرو فاراد 40 ولت TOWA ژاپن صدایی گرم با باس قوی

155,000 تومان
خازن های فای 680 میکرو فاراد 40 ولت TOWA ژاپن صدایی گرم با باس قوی خازنی با صدایی برگرفته از

خازن های فای 330 میکرو فاراد 80 ولت TOWA ژاپن صدایی گرم با باس قوی

165,000 تومان
خازن های فای 330 میکرو فاراد 80 ولت TOWA ژاپن صدایی گرم با باس قوی خازنی با صدایی برگرفته از

خازن های فای 3300 میکرو فاراد 16 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی بسیار گرم

60,000 تومان
خازن های فای 3300 میکرو فاراد 16 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی بسیار گرم. مجموعه ارایه شده که شامل

خازن های فای 1000 میکرو فاراد 40 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم

220,000 تومان
خازن های فای 1000 میکرو فاراد 40 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم مجموعه ارایه شده که

خازن های فای 1000 میکرو فاراد 16 ولت اکسیال TOWA ژاپن با صدایی فوق العاده گرم

105,000 تومان
خازن های فای 1000 میکرو فاراد 16 ولت اکسیال TOWA ژاپن با صدایی فوق العاده گرم مجموعه ارایه شده که

خازن های فای 1500 میکرو فاراد 25 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم

150,000 تومان
خازن های فای 1500 میکرو فاراد 25 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم مجموعه ارایه شده که

خازن های فای 1000 میکرو فاراد 25 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم

130,000 تومان
خازن های فای 1000 میکرو فاراد 25 ولت اکسیال TOWA ژاپن و صدایی فوق العاده گرم مجموعه ارایه شده که