در حال نمایش 11 نتیجه

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری 10TPB220M

74,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری 10TPB220M خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری 6TPB150M

55,000 تومان
خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری 6TPB150M خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

60,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

30,000 تومان
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

65,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

46,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد. خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

50,000 تومان
خازن تانتالیوم 150 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و

خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

18,000 تومان
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد . خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد

45,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPB استاندارد. خازنهای سری TPB با ابعادی مینیاتوری و