نمایش 1–12 از 28 نتیجه

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت Panasonic سری TPE

55,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت Panasonic سری TPE خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR

65,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE LOW ESR خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

55,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE220MZB

25,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE220MZB خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

110,000 تومان
خازن تانتالیوم 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت Panasonic سری TPE

130,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت Panasonic سری TPE خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری ETPE330MA9GB

45,000 تومان
خازن تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری ETPE330MA9GB خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری 4TPE220MF

46,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری 4TPE220MF. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

48,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 4 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

65,000 تومان
خازن تانتالیوم 220 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 1500 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE

130,000 تومان
خازن تانتالیوم 1500 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری TPE. خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن تانتالیوم 680 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE680MFL

88,000 تومان
خازن تانتالیوم 680 میکرو فاراد 2.5 ولت SMD ساخت SANYO سری 2R5TPE680MFL خازنهای سری TPE با ابعادی مینیاتوری و امپدانس