در حال نمایش 7 نتیجه

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 330 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سری TPF

60,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 330 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سری TPF خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 6.3 ولت super Low ESR سری TPF

130,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 6.3 ولت super Low ESR سری TPF خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 680 میکرو فاراد 2.5 ولت super Low ESR سری TPF

85,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 680 میکرو فاراد 2.5 ولت super Low ESR سری TPF خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سری TPF

70,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 470 میکرو فاراد 4 ولت super Low ESR سری TPF خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2.5 ولت super Low ESR ساخت SANYO

70,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 330 میکرو فاراد 2.5 ولت super Low ESR ساخت SANYO. خازنهای سری TPF با ابعادی مینیاتوری