در حال نمایش 3 نتیجه

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 10 میکرو فاراد 6.3 ولت مینیاتوری سری 6TPU10MSI

9,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 10 میکرو فاراد 6.3 ولت مینیاتوری سری 6TPU10MSI خازنهای سری TPU با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 6.3 ولت مینیاتوری سری 6TPU47MSI

10,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 6.3 ولت مینیاتوری سری 6TPU47MSI خازنهای سری TPU با ابعادی مینیاتوری و امپدانس

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 22 میکرو فاراد 6.3 ولت مینیاتوری ساخت SANYO

9,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 22 میکرو فاراد 6.3 ولت مینیاتوری ساخت SANYO. خازنهای سری TPU با ابعادی مینیاتوری و امپدانس