نمایش 1–12 از 14 نتیجه

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 100 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR سری TQC

100,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 100 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR سری TQC خانواده TQC دارای امپدانس فوق العاده

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR سری TQC

50,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR سری TQC خانواده TQC دارای امپدانس فوق العاده

خازن تانتالیوم 5.6 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

53,000 تومان
خازن تانتالیوم 5.6 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 15 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO TQC سایز D

55,000 تومان
خازن تانتالیوم 15 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO TQC سایز D خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با

خازن تانتالیوم 15 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

50,000 تومان
خازن تانتالیوم 15 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 33 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

60,000 تومان
خازن تانتالیوم 33 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

55,000 تومان
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

19,000 تومان
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 2 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 68 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

75,000 تومان
خازن تانتالیوم 68 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

42,000 تومان
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 25 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن تانتالیوم 33 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری TQC

47,000 تومان
خازن تانتالیوم 33 میکرو فاراد 16 ولت Very Low ESR ساخت SANYO سری tqc. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی

خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 20 ولت Very Low ESR ساخت SANYO

110,000 تومان
خازن پلیمر جامد تانتالیوم 47 میکرو فاراد 20 ولت Very Low ESR ساخت SANYO. خازنهای تانتالیوم سری POSCAP با ویژگیهایی