در حال نمایش 2 نتیجه

سوپر خازن 15 فاراد 3 ولت EATON آمریکا Ultra low ESR for high power density

115,000 تومان
سوپر خازن 15 فاراد 3 ولت EATON آمریکا Ultra low ESR for high power density EATON شرکتی با قدمت بیش

سوپر خازن 10 فاراد 3 ولت EATON آمریکا Ultra low ESR for high power density

90,000 تومان
سوپر خازن 10 فاراد 3 ولت EATON آمریکا Ultra low ESR for high power density EATON شرکتی با قدمت بیش