نمایش 1–12 از 14 نتیجه

خازن 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,500 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین. ویژگی سری UCD امپدانس بسیار پایین

خازن 330 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

65,000 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری ucd امپدانس بسیار

خازن 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,200 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری ucd امپدانس بسیار

خازن 150 میکرو فاراد 16 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,500 تومان
خازن 150 میکرو فاراد 16 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری usd امپدانس بسیار

خازن 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین

2,100 تومان
خازن 1000 میکرو فاراد 6.3 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UUD امپدانس پایین . ویژگی سری uud امپدانس بسیار

خازن 470 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,800 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 10 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری usd امپدانس بسیار

خازن 33 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

3,000 تومان
خازن 33 میکرو فاراد 100 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری ucd امپدانس بسیار

خازن 47 میکرو فاراد 35 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,400 تومان
خازن 47 میکرو فاراد 35 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری usd امپدانس بسیار

خازن 47 میکرو فاراد 16 ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

900 تومان
خازن 47 میکرو فاراد ۱۶ ولت SMD ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین ویژگی سری usd امپدانس بسیار پایین

خازن 4.7 میکرو فاراد 63 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,100 تومان
خازن 4.7 میکرو فاراد 63 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری usd امپدانس بسیار

خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

1,500 تومان
خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری usd امپدانس بسیار

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین

900 تومان
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری UCD امپدانس پایین . ویژگی سری usd امپدانس بسیار