در حال نمایش 5 نتیجه

خازن 220 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین

2,000 تومان
خازن 220 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین . ویژگی سری ucl امپدانس بسیار

خازن 390 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین

4,300 تومان
خازن 390 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین . ویژگی سری ucl امپدانس بسیار

خازن 330 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین

4,500 تومان
خازن 330 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین . ویژگی سری ucl امپدانس بسیار

خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین

3,100 تومان
خازن 470 میکرو فاراد 16 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین. ویژگی سری ucl امپدانس بسیار بسیار

خازن 68 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین

1,800 تومان
خازن 68 میکرو فاراد 35 ولت smd ساخت nichicon ژاپن سری ucl امپدانس پایین. ویژگی سری usd امپدانس بسیار بسیار