در حال نمایش 3 نتیجه

خازن جامد 1000 میکرو فاراد 16 ولت UNICON ژاپن UPH با دمای کاری 125 درجه

25,000 تومان
خازن جامد 1000 میکرو فاراد 16 ولت UNICON ژاپن UPH با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن

خازن جامد 47 میکرو فاراد 63 ولت UNICON ژاپن UPH با دمای کاری 125 درجه

11,500 تومان
خازن جامد 47 میکرو فاراد 63 ولت UNICON ژاپن UPH با دمای کاری 125 درجه. محصول مشترک UNICON ژاپن و

خازن جامد 1500 میکرو فاراد 16 ولت UNICON ژاپن UPH با دمای کاری 125 درجه

24,000 تومان
خازن جامد 1500 میکرو فاراد 16 ولت UNICON ژاپن UPH با دمای کاری 125 درجه . محصول مشترک UNICON ژاپن