ولوم لگاریتمی 50 کیلو استریو

ولوم لگاریتمی ۵۰ کیلو استریو ساخت ژاپن ۵۰KAX2 Logarithmic Volume

33,000 تومان

مقدار:

توضیحات

ولوم لگاریتمی ۵۰ کیلو استریو ساخت ژاپن ۵۰KAX2 Logarithmic Volume .

عموما درک انسان از بلندی صدا بصورت لگاریتمی است .

ولوم لگاریتمی 50 کیلو استریو

پتانسیومترهای لگاریتمی مقاومت خود را بر روی یک منحنی افزایش می دهند. در نیمه راه میزان صدا همچنان معتدل است ، اما با افزایش صدا به شدت افزایش می یابد. این مدل افزایش صدا برای گوش انسان خوشایندتر است .

در نمودار زیر نحوه اوج گیری صدا در پتانسیومترهای لگاریتمی و خطی نمایش داده شده است .

ولوم لگاریتمی 50 کیلو استریو

۵۰KAX2 Logarithmic Volume

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید