آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۷

چکیده مقاله استفاده از خازن منفی برای افزایش فرکانس در اسیلاتورهای حلقوی با بار مقاومتی:   این مقاله برای افزایش فرکانس نوسان در اسیلاتورهای حلقوی روشی را پیشنهاد می کند که مبنای انتخاب آن از روابطی نشأت میگیرد که برای تعیین فرکانس نوسان این نوع از اسیلاتورها استفاده می شود .   بطوریکه طبق روابط […]

ادامه مطلب